Ostatnio nak?adem CiS ukaza?y si?
ok?adka SMITH
Najbardziej niebezpieczne ze zwierz?t
Natura ludzka i przyczynywojen
David Livingstone Smith
 
W KSI?GARNIACH OD 20 LISTOPADA 2011

w przek?adzie Anny E. Eichler
Stron 344, cena 39,90 z?
ISBN-13/EAN 978-83-611710-04-2
oprawa broszurowa ze skrzyde?kami 

Najbardziej niebezpieczne ze zwierz?t to podró? przez histori? naszego gatunku – równie? t? najodleglejsz?, mierzon? czasem ewolucyjnym – i przez histori? toczonych przez nas wojen. Jak si? przekonujemy, to, czy pos?ugiwali?my si? w nich ?ukiem i toporem, czy bezza?ogowymi samolotami, nie jest najwa?niejsze. Wa?niejsze jest, co mamy w g?owach. W?a?nie studia nad unikatowo?ci? ludzkiego umys?u (i ewolucyjnego dziedzictwa) pozwalaj? Smithowi wskaza?, gdzie szuka? ?róde? horroru, który towarzyszy ludzkiej rasie od samego jej zarania i który sprawia, ?e sami jeste?my swoim najgorszym wrogiem.

Wa?na i potrzebna lektura, acz nie dla tych, którzy szukaj? ?atwego optymizmu.


wi?cej o ksi??ce


KSI??K? POLECAJ?: merlin.pl, "Focus", "Newsweek", TOK FM, racjonalista.pl
   
50 wielkich mitów psychologii popularnej
SCOTT O. LILIENFELD, STEVEN JAY LYNN, JOHN RUSCIO, BARRY L. BEYERSTEIN 

W KSI?GARNIACH OD 10 LUTEGO 2011

Stron 408, cena 39,90 z?
ISBN-13/EAN 978-83-611710-03-5
oprawa broszurowa ze skrzyde?kami 

Sk?d si? bior? psychologiczne mity i dlaczego niektóre z nich s? gro?ne, jak nie da? si? uwie?? poppsychologii i dlaczego w psychologii fakty s? zwykle znacznie ciekawsze od fikcji – na te pytania odpowiada 50 wielkich mitów psychologii popularnej.

wi?cej o ksi??ce

PE?NA BIBLIOGRAFIA
 
KSI??K? POLECAJ?: merlin.pl, "Focus", "Newsweek", "Coaching", TOK FM, racjonalista.pl
Tu jeste?
 
Tu jeste?. Najkrótszy przewodnik po Wszech?wiecie
Christopher Potter

W KSI?GARNIACH OD 10 LUTEGO 2011
 
w przek?adzie Piotra J. Szwajcera
Stron 360, cena 39,00 z?
ISBN-13/EAN 978-83-611710-02-8
oprawa broszurowa ze skrzyde?kami 

"Prawdziwa pere?ka literatury popularnonaukowej. W tej ksi??ce jest wszystko – teoria wzgl?dno?ci, teoria kwantów, teoria ewolucji, ciemna materia i antymateria, Wielki Wybuch i inflacja, ewolucja i z?o?ono??. To bez w?tpienia jedna z najlepszych ksi??ek popularnonaukowych, jakie czyta?em. Stephen Fry mia? absolutn? racj?: „Cudowna ksi??ka. Ca?y Wszech?wiat w pigu?ce…” — The Guardian

wi?cej o ksi??ce
 
KSI??K? POLECAJ?: merlin.pl, "Focus", TOK FM, racjonalista.pl
Najwspanialsze widowisko ?wiata
Najwspanialsze widowisko ?wiata. ?wiadectwa ewolucji
Richard Dawkins
 
w przek?adzie Piotra J. Szwajcera
Stron 552 + XXXII (wk?adka kolorowa), cena 69,00 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-39-5
oprawa twarda, pó?p?ócienna, szyta plus obwoluta 

"Richard Dawkins ??czy godn? artysty fascynacj? ?wiatem o?ywionym z naukowym spojrzeniem pozwalaj?cym zrozumie?, jak nasz ?wiat powsta?" (Matt Ridley).
 
 
KSI??K? POLECAJ?: merlin.pl, "Focus", "Gazeta Studencka", "Przekrój", TOK FM
Walka o ogie?
Walka o ogie?. Jak gotowanie stworzy?o cz?owieka
Richard Wrangham
 
w przek?adzie Anny E. Eichler i Magdaleny Kawalec
Stron 256, cena 29,90 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-38-8
oprawa broszurowa "ze skrzyde?kami" 

"Ta ksi??ka otwiera now? perspektyw? przed wszystkimi zainteresowanymi antropologi?, biologi?, histori? i... nauk? o ?ywieniu" ("The Harvard Brain").
 
 
KSI??K? POLECAJ?: merlin.pl, "Focus", "Gazeta Studencka", "POLITYKA", TOK FM
 
Smierc jest uleczalna
?mier? mo?na uleczy?
Roger Dobson

w przek?adzie Anny E. Eichler
Stron 252, cena 29,90 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-96-8
oprawa broszurowa "ze skrzyde?kami" 

99 (plus 1) najbardziej zwariowanych i najdziwniejszych hipotez wspó?czesnej medycyny.
 
 
PATRONAT MEDIALNY: merlin.pl, "Focus", "Focus HISTORIA", "Gazeta Studencka", amazonka.pl, "Przekrój"
Ehrman
Przeinaczanie Jezusa
Bart D. Ehrman
 
w przek?adzie Mieszko Chowa?ca
Stron 264, cena 29,90 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-27-2
oprawa broszurowa "ze skrzyde?kami"
 
Jak powstawa? Nowy Testament? Co naprawd? napisali ewangeli?ci?
Jajko i ja
Jajko i ja
Betty MacDonald
 
w przek?adzie Marty Wa?kowicz-Erdmanowej
Stron 272, cena 22,00 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-26-5
oprawa broszurowa
 
Czy to moje wychowanie utrudnia mi z?ycie si? z kurami we w?a?ciwy sposób, czy te? jaka? inna przepa?? dzieli kobiet? od kury?

RYNKOWY UMSY?
Rynkowy umys?. Empatyczne ma?py, konkuruj?cy ludzie i inne opowie?ci ewolucyjnej ekonomii
Michael Shermer
 
w przek?adzie Anny E. Eichler i Piotra J. Szwajcera
Stron 460, cena 49,00 z?
ISBN-13/EAN 978-83-61710-00-4
oprawa twarda
 
Fascynuj?ca analiza ludzkich zachowa? i racjonalno?ci. Naprawd? warto! ("Publishers Weekly").
 
 
PATRONAT MEDIALNY: "Przekrój", "?wiat Nauki", Radio TOK FM, "Gazeta Studencka"
Ekspansja
Ekspansja pi?knych umys?ów. Nowy Renesans jako o?ywcze wyzwanie
Zbigniew Pietrasi?ski
 
Stron 192, cena 19,90 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-37-1
oprawa broszurowa (ze skrzyde?kami)
 
Esej profesora Pietrasi?skiego, znanego polskiego psychologa i jednego z za?o?ycieli Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej, to rzadka i podtrzymuj?ca na duchu próba optymistycznego spojrzenia na przysz?o?? cz?owieka i ludzko?ci.
 
 
Wewn?trzna si?a
Wewn?trzna si?a. Umys?, cia?o i medycyna
Anne Harrington
 
t?. Piotr J. Szwajcer i Anna E. Eichler
Stron 400, cena 47,00 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-15-9
36 ilustracji cz.-b.; oprawa twarda
 
Czy umys? ma moc uzdrawiania? Profesor Anne Harrington nie aspiruje do tego, by udzieli? na tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi. W zamian, si?gaj?c do historii medycyny i historii spo?ecznej, przedstawia czytelnikom, jak próbowa?a (i próbuje) odpowiedzie? na nie medycyna i jak odpowiada na nie kultura.
 
 
 
PATRONAT MEDIALNY: "Przekrój", "Wiedza i ?ycie", interia.pl., merlin.pl., Radio TOK FM, "Kurier Akademicki", racjonalista.pl
Zoologia fantastyczna uzupe?niona (uzupe?niona)
Jan Gondowicz
 
Stron 320, cena 33,00 z?
ISBN-13/EAN 978-83-85458-24-1,
oprawa broszurowa (ze skrzyde?kami)
 
Ksi±?ka Jana Gondowicza jest pierwszym oryginalnym polskim bestiariuszem – zbiorem wypisów i opisów zwierz?t fantastycznych.
Jej osobliwy tytu? bierze si? st?d, i? ksi?ga ta stanowi szczególny ho?d z?o?ony twórczo?ci wielkiego argenty?skiego pisarza i wspania?ego erudyty, Jorge Luisa Borgesa, a w szczególno?ci jego Ksi?dze istot zmy?lonych.
Bóg urojony
Richard Dawkins
 
t?. Piotr J. Szwajcer
Cena detaliczna 49,00
Format 120 * 195, Oprawa twarda, obwoluta, stron 520
ISBN 978-83-85458-28-9
Wyd. IV, poprawione
 
W Bogu urojonym Dawkins nie pisze (przynajmniej nie bezpo?rednio) o biologii. „Bohaterem” jego ksi??ki jest religia i relacje mi?dzy nauk? a religi?. Dawkins z ca?? moc? swojej wiedzy, talentu i intelektu wprost i bezpo?rednio odrzuca religi? i wszelkie jej roszczenia. Zaczyna od tego, ?e ukazuje fa?sz za?o?e? logicznych wierze? religijnych, a potem – mi?dzy innymi – pisze o ewolucyjnych korzeniach teizmu.
Konkluzja ksi??ki jest jednoznaczna - religie s? nie tylko fa?szywe i szkodliwe. S?, a przynajmniej mog? by? i cz?sto bywaj? niebezpieczne!
 
PATRONAT MEDIALNY: "Polityka", "Wiedza i ?ycie", Radio TOK FM, "?wiat nauki", TV Planete, racjonalista.pl

Nauka a kreacjonizm

O naukowych uroszczeniach teorii inteligentnego projektu
pod redakcj± Johna Brockmana
         
t?. Dariusz Sagan i S?awomir Piechaczek
ISBN: 978-83-85458-29-6;
stron 304, cena: 38 z?
oprawa twarda
 

Ciekawa (i ?wietnie napisana!) prezentacja wspó?czesnego ewolucjonizmu, a zarazem fascynuj?cy przeglad autentycznych pyta? i problemów, przed którymi staje wspó?czesna nauka, czyli to, do czego przyzwyczai? nas w swoich ksi??kach John Brockman. Ksi??k? uzupe?nia specjalne Pos?owie wydawcy do polskiego wydania, opisuj?ce starania polskich kreacjonistów o przenikni?cie do szkó? (i reakcje na ten fakt).

Autorzy tomu: John Brockman, Jerry A. Coyne, Leonard Susskind, Daniel C. Dennett, Nicholas Humphrey, Tim D. White, Neil H. Shubin, Richard Dawkins, Frank J. Sulloway, Scott Atran, Steven Pinker, Lee Smolin, Stuart A. Kauffman, Seth Lloyd, Lisa Randall, Marc D. Hauser, Scott D. Samson.
 
PATRONAT MEDIALNY: interia.pl, "Polityka", merlin.pl, racjonalista.pl, "Gazeta Studencka", "?wiat Nauki"
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem