W PRZYGOTOWANIU

(2017/2018)

 

Hal Arkowitz,
Scott O. Lilienfeld

Zdrowie psychiczne.
Mity i fakty
 

 Krzysztof Pabis

Dlaczego motyl zjada muchę.
Ewolucyjne opowieści z dziejów łuskoskrzydłych
 

 James D. Watson, 
Andrew Berry, 
Kevin Davies


DNA. Historia genetycznej rewolucji 
(wydanie II, zmienione i uzupełnione)

Krzysztof Dołowy


T
a hipoteza nie była nam potrzebna... 
Opowieści z dziejów nauki